Descarregarà el fitxer '87' del grup Gazeta de Valencia.: Nºs. 84-92