Descarregarà el fitxer '88' del grup Gazeta de Valencia.: Nºs. 84-92