Descarregarà el fitxer '89' del grup Gazeta de Valencia.: Nºs. 84-92