Descarregarà el fitxer '90' del grup Gazeta de Valencia.: Nºs. 84-92