Descarregarà el fitxer '102' del grup Gazeta de Valencia.: Nºs. 101-109