Descarregarà el fitxer '104' del grup Gazeta de Valencia.: Nºs. 101-109