Descarregarà el fitxer '108' del grup Gazeta de Valencia.: Nºs. 101-109