Descarregarà el fitxer '44' del grup Gazeta de Valencia.: Nºs. 44-51