Descarregarà el fitxer '49' del grup Gazeta de Valencia.: Nºs. 44-51