Descarregarà el fitxer '69' del grup Gazeta de Valencia.: Nºs. 61-69