Descarregarà el fitxer '78' del grup Gazeta de Valencia.: Nºs. 78-85