Descarregarà el fitxer '79' del grup Gazeta de Valencia.: Nºs. 78-85