Descarregarà el fitxer '81' del grup Gazeta de Valencia.: Nºs. 78-85