Descarregarà el fitxer '82' del grup Gazeta de Valencia.: Nºs. 78-85