Descarregarà el fitxer '83' del grup Gazeta de Valencia.: Nºs. 78-85