Descarregarà el fitxer '84' del grup Gazeta de Valencia.: Nºs. 78-85