Descarregarà el fitxer '94' del grup Gazeta de Valencia.: Nºs. 94-102