Descarregarà el fitxer '102' del grup Gazeta de Valencia.: Nºs. 94-102