Descarregarà el fitxer '95' del grup Gazeta de Valencia.: Nºs. 94-102