Descarregarà el fitxer '97' del grup Gazeta de Valencia.: Nºs. 94-102