Descarregarà el fitxer '100' del grup Gazeta de Valencia.: Nºs. 94-102