Descarregarà el fitxer '101' del grup Gazeta de Valencia.: Nºs. 94-102