Descarregarà el fitxer 'Nº.843' del grup La Crónica médica : revista quincenal de medicina y cirujía [sic] prácticas.: 6º bimestre 1937