Descarregarà el fitxer 'Obra completa' del grup Catechismvs ex decreto sacrosancti Concilij Tridentini [XVI/332]