Descarregarà el fitxer '72' del grup Gazeta de Valencia.: Nºs. 70-77