Descarregarà el fitxer '96' del grup Gazeta de Valencia.: Nºs. 94-102