Descarregarà el fitxer '105' del grup Gazeta de Valencia.: Nºs. 101-109