Descarregarà el fitxer '5' del grup Bens sitis que posehix don Francisco Roig en [els] quals a succehit y li an pertanygut per diferents herencies [Mss/51]

Seleccione el formato:

Seleccione para descargar: