Descarregarà el fitxer '61' del grup Gazeta de Valencia.: Nºs. 56-66