Descarregarà el fitxer '66' del grup Gazeta de Valencia.: Nºs. 61-69