L'esquema Mets és un estàndard per a la codificació descriptiva, administrativa, estructural i de metadades respecte dels objectes dins d'una biblioteca digital, expressat mitjançant el llenguatge d'esquema XML del World Wide Web Consortium. L'estàndard es manté en la Xarxa de desenvolupament i Oficina de Normes MARC de la Biblioteca del Congrés, i s'està desenvolupant com una iniciativa de la Biblioteca Digital de la Federació.