Títol: 600 anys d’història del Col·legi Imperial de Xiquets Orfes de Sant Vicent

Resum: exposició commemorativa pels 600 anys de la creació de la institució benèfico-educativa d’Europa, l’arxiu de la qual es conserva a la Biblioteca Valenciana

Organitza: Col·legi Imperial de Xiquets Orfes de Sant Vicent i Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu
Patrocina: Diputació de València
Direcció de la BV: Silvia Caballer Almela
Comissariat: Juan P. Morales Ferrer
Coordinació tècnica: Miguel C. Muñoz Feliu
Fotografia i digitalització: Moisés Montañés,  Maque Falgás
Conservació i restauració: José Vergara, Mar Bensach
Muntatge: JM Trans, Taller Creativo
Disseny: Espirelius
Lloc: sala permanent del monestir de Sant Miquel dels Reis
Data: de setembre de 2010 a gener de 2011

Objectes digitals: Llibret de mà [pdf]