Títol: El llibre mòvil i desplegable

Resum: Mostra de la història i peces més destacades

Organitza: Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu
Patrocina: Ismos i Zamir
Direcció de la BV: Vicente L. Navarro de Luján
Comissariat: Álvaro Gutiérrez Baños
Coordinació tècnica: Miguel C. Muñoz Feliu
Coordinació visites: Mabel Abella Sáez
Conservació i restauració: Mar Bensach, José Vergara
Muntatge: Ismos
Lloc: Sala Permanent  del monestir de Sant Miquel dels Reis
Data: De febrer a juny de 2007