Publicat "El Cuento del dumenche: semanari ilustrat", dirigit per Lluís Bernat Ferrer, de periodicitat setmanal i caràcter literari. No ha de confondre's amb "El cuento del dumenche" (1914) de caràcter satíric, també disponible en BIVALDI.

 Es publican els exemplars corresponents als anys 1908 i 1909, amb el suport de l'Acadèmia Valenciana de la LLengua (AVL).