Publicació: La Traca : semanari bilingüe festiu y lliterari   Cercar números per data

  1. Novembre (1)

    1. Época II Año Número 459 - 20 noviembre 1920

  2. Desembre (1)

    1. Época II Año Número 492 - 18 diciembre 1920