Publicació: La Tronà nova : semanari bilingüe festiu y lliterari, se publica tots els disaptes.   Cercar números per data

Any 1912

  1. Octubre (1)

    1. Año I Número 1 - 5 octubre 1912

  2. Novembre (1)

    1. Año I Número 5 - 2 noviembre 1912