Publicació: La Traca : semanari bilingüe festiu y lliterari   Cercar números per data

 1. Març (1)

  1. Época II Año Número 84 - 1 marzo 1933

 2. Abril (1)

  1. Época II Año Número 85 - 14 abril 1933

 3. Maig (2)

  1. Época II Año Número 104? - 12? mayo 1933

  2. Época II Número 105 - 20 mayo 1933

 4. Juny (1)

  1. Época II Número 109 - 17 junio 1933

 5. Agost (1)

  1. Época II Año Número 110 - 5 agosto 1933

 6. Desembre (1)

  1. Época II Número 134 - 9 diciembre 1933